OFERTA

Oferta naszej pracowni obejmuje szereg profesjonalnych usług zarówno dla biznesu jak i klienta indywidualnego. Tworzymy kompleksowe projekty budynków i wnętrz. Dysponujemy całym arsenałem sprawdzonych rozwiązań ale nie boimy się też nietypowych realizacji, oferując świeży punkt widzenia.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, biurowców, hoteli oraz budownictwa przemysłowego, zarówno dla nowoprojektowanych obiektów jak i budynków istniejących w zakresie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy remontu.

Zakres projektu obejmuje wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, elektroenergetyczne oraz drogowe wraz z ich koordynacjami.

ADAPTACJE PROJEKTÓW

Dostosowujemy projekty typowe do wymogów miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego lub w razie ich braku do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wraz z naniesieniem projektowanego budynku na mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

Zmieniamy projekt do indywidualnych potrzeb inwestorów.

PROJEKTY ELEWACJI

Wykonujemy kompleksowe projekty elewacji budynków. W ramach projektu elewacji sporządzamy realistyczne wizualizacje wraz z rysunkami zawierającymi wszystkie elementy dekoracyjne i oświetleniowe. Ponadto sporządzamy wykaz materiałów użytych w projekcie. Wykonawca prowadzący prace według projektu jest w stanie wykonać je sprawniej, jednocześnie ograniczona zostaje możliwość popełnienia kosztownych pomyłek.

NADZORY I KIEROWANIE BUDOWĄ

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNE KIEROWANIE BUDOWĄ ORAZ NADZÓR INWESTORSKI.

KIEROWNIK BUDOWY

Jako kierownik budowy podczas trwania procesu inwestycyjnego służymy doradztwem technicznym, dbamy o jakość wykonywanych prac, sprawdzamy ich zgodność z projektem.

NADZÓR INWESTORSKI
Reprezentujemy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej pełniąc nadzór inwestorski. Sprawdzamy jakość wykonywanych robót i zapobiegamy zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz bierzemy udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych .

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Zajmujemy się okresowymi przeglądami technicznymi budynków – domów wielorodzinnych, kamienic, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, gospodarczych. Wszystkich tych, na które zgodnie z wymogami prawa nałożony został obowiązek dokonywania terminowych kontroli obiektów.

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami lub zarządcami budynku, dla którego wymagane jest prowadzenie książki obiektu budowlanego i planujecie kolejny przegląd techniczny obiektu, przejęliście budynek bez wymaganych dokumentów, czy też zapomnieliście o dokonaniu przeglądu budynku to znaczy, że nasze usługi są dla Państwa.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

W przypadku, gdy nie posiadacie Państwo książki obiektu budowlanego oferujemy również pomoc w tej kwestii. Zajmujemy się zakładaniem i prowadzeniem książki obiektu budowlanego.